Що таке Бухгалтерська програма?

Програм в сьогоднішній час величезна безліч. Є серед них і спеціалізовані системи, в яких можна вести бухгалтерський облік. Іноді мене запитують: – «У вас є програма для бухгалтерії», кажу: – «Так». В результаті виявляється, що людині потрібна система для ведення управлінського обліку. І така ситуація часто-густо. Дуже багато людей плутають бухгалтерський облік з управлінським.

У даній статті я хочу дати точне розуміння, що ж таке бухгалтерська, а що таке управлінська програма.

Програма для бухгалтерії:

Це, перш за все, продукт, який має можливість фіксувати бухгалтерські проводки, адже саме на них і будується весь облік в бухгалтерії будь-якого підприємства. Дебет, Кредит, Сальдо – це все поняття бухгалтерів. Так ось, така система повинна фіксувати проводки, вміти показувати початкове і кінцеве сальдо по кожному рахунку, причому в різних аналітичних розрізах. Сальдо має відображатися як дебетове, так і кредитове і зведене. Аналітика повинна бути, наприклад, на рахунку 361 система повинна вміти розмежовувати залишки в розрізі покупців. Раніше для кожного покупця в бухгалтерському обліку створювався субрахунок, але з появою аналітики, необхідність в цьому відпала.

Пример Оборотно-сальдовой ведомости по 36 счету
Оборотно-сальдова відомість по 36 рахунку

Ще одне, не менш важливе властивість бухгалтерської програми – це її можливість формувати регламентовані звіти для фіскальних і статистичних органів.

Програма так само повинна вміти:

  • нараховувати та виплачувати зарплату
  • фіксувати інвентар та основні засоби
  • вести взаєморозрахунки з постачальниками і покупцями
  • формувати друковані форми видаткової накладної, акту виконаних робіт та інше
  • враховувати наявність грошових коштів в касах і на банківських рахунках
  • враховувати товарно-матеріальні цінності на складах
  • здійснювати списання матеріалів у виробництво і випуск готової продукції
  • і ще дуже багато інших умінь.

Облік бухгалтерський і програма 1С: Підприємство.

Система 1С: Підприємство «Бухгалтерський облік для України» якраз побудована таким чином, щоб задовольняти всі потреби бухгалтерського обліку підприємства. У ній реалізований весь перерахований функціонал і багато інших функцій.

Якщо у вас виникають питання щодо вибору системи для обліку на вашому підприємстві, зверніться до нас і ми допоможемо вам з вибором правильного продукту.

Для Ведення бухгалтерського обліку дуже важливо придбати саме спеціалізовану програму для ведення бухгалтерського обліку, а не управлінську систему.

Управлінські системи.

У Управлінською програмі відсутній план рахунків і там не фіксуються проводки. Немає таких специфічних понять як Дебет і Кредит. У них не формуються звітності в фіскальні органи.

Серед управлінських програм, можна явно вказати 2 найпопулярніші системи. це:

управление небольшой фирмой
управление торговлей